Historian tutkimus

Olen Oulun yliopiston historian laitokselta valmistunut filosofian maisteri. Pro gradu -tutkielmastani sain arvosanaksi Laudatur.

Teen historian tutkimusta tilauksesta. Historian tutkijana olen tarkka, huolellinen ja motivoitunut - historia tieteenalana on ollut lähellä sydäntäni aivan lapsesta saakka. Kirjoitan selkeää, hyvin jäsenneltyä, luettavuudeltaan miellyttävää tekstiä. Osaan kirjoittaa historiaa tyylillä, joka ottaa kirjan kohderyhmän huomioon.

Aiemmat tutkimustyöni:

  • "Pateniemen liittäminen Oulun kaupunkiin". Teoksessa Rannoilla ja raitilla. Pateniemen historia II. Pateniemi-Seura 2016.
  • "Pateniemen työväentalojen ja -järjestöjen historiaa 1905 – 2014". Teoksessa Rannoilla ja raitilla. Pateniemen historia II. Pateniemi-Seura 2016.
  • "Elinkeinoelämä ja liikenne". Teoksessa Kokkolan kaupungin historia V osa 1945 - 1976. Kokkolan kaupunki 2016.
  • "Juopottelua, siveettömyyttä ja pikkurikollisuutta. Irtolaisten elämää kieltolakiajan Oulussa". Teoksessa Faravid 31/2007. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, Rovaniemi 2007.
  • Toimettomat, varattomat ja pahatapaiset. Irtolaisuus Oulussa vuosina 1919 - 1936. Suomen ja Skandinavian historian pro gradu -tutkielma, Oulun yliopisto 2006.
  • Naisen asema ei-kristityissä maissa ja naislähetystyö Louise Öhlerin mukaan. Yleisen historian proseminaaritutkielma, Oulun yliopisto 2003.
  • Pohjoissuomalaisen kulttuurin puolestapuhuja. Aikakauslehti Kaltion alkuvaiheet 1945 - 1948. Suomen ja Skandinavian historian proseminaaritutkielma, Oulun yliopisto 2003.