Kirjojen toimitus ja kuvatoimitus

Historiatieteellisten (ja miksei muunkinlaisten) teosten toimitustyöt ovat osa Kronolian tarjoamia palveluita. Toimittajalla on teoksen valmistumisen loppuvaiheessa tärkeä työ mm. kootessaan kirjan sisällön yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Historiatieellisten teosten tekniset muotoseikat, kuten oikeanlainen lähdeviittaamiskäytäntö ovat minulla hyvin hallussa. Joten ottakaa yhteyttä, jos teoksenne kaipaa sellaisten asioiden tarkistamista, korjaamista ja yhtenäistämistä. Usein sellaiselle on tarvetta varsinkin silloin, jos teoksella on useita eri kirjoittajia, joilla jokaisella on omanlaisensa tyyli merkitä esim. lähdeviitteet. Tällaisesta työstä minulla on runsaasti kokemusta oltuani toimitussihteerinä/techical editorina Faravid-aikakausjulkaisussa vuodesta 2006 lähtien.

Kuvituksen suunnittelu on tärkeä osa kirjan tekoprosessia, koska se tuo olennaisen lisän kirjan sisältöön ja vaikuttaa merkittävästi siihen, miltä kirja näyttää. Sitä varten kirjalla kannattaa olla kuvatoimittaja. Historia-alan koulutukseni ansiosta osaan suunnitella historiatieellisen teoksen kuvituksen kirjan tietosisältöä ajatellen. Ja kokeneena ulkoasun suunnittelijana (ks. taittotyöt) minulla on silmää suunnitella kuvitusta myös visuaaliselta kantilta katsottuna. Jos teoksesi tarvitsee sekä kuvatoimittajaa että taittajaa, on kätevintä ja yksinkertaisinta tilata molemmat palvelut Kronolialta. Teos voi olla toki muukin kuin historia-aiheinen.

Kuvatoimittajan tehtäviin kuuluu yleensä mm.

  • Kuvien etsiminen esim. museoista ja arkistoista
  • Kuvien valitseminen
  • Kuvien järjestyksen ja sijoittelun suunnitteleminen (mutta lopullinen sommittelu on taittajan työtä)
  • Kuvatekstien laatiminen
  • Tarvittaessa kuvien skannaaminen taittokelpoisiksi digikuviksi
  •